Udskiftning af hovedhane pris

En hovedhane kan være placeret flere forskellige steder i dit hus eller på din grund. Det er nok ikke noget du skænker en tanke om findes, så længe at det hele virker og der ikke er nogle problemer med vandet. Hvis din hovedhane er utæt, er der behov for en udskiftning. Det er en opgave for en autoriseret VVS-installatør og noget der bør foretages hurtigst muligt, for at skaden ikke bliver værre over tid og blot vil koste dig flere penge.

Hvorfor skal hovedhanen udskiftes?

Hovedhanen kan være utæt af den ene eller anden årsag. Mange gange vil de materialer en hovedhane består af, eller samlinger deromkring tære og blive hvoraf der opstår en større sandsynlighed for utætheder. Til trods for at hovedhanen er ejet af dit vandværk, så er det dig der står med alle omkostningerne en utæt hovedhane vil bevirke, så snart den befinder sig indenfor din grund. Det gælder både udgifter til vandtab, der vil kunne ses på din vandregning til forsyningen, ligesom at det er dig der er ansvarlig for de udgifter der kommer som følge af en eventuel udskiftning.

En VVS’er skal udføre udskiftning af hovedhanen

Der er ikke meget rørarbejde du selv kan udføre i hjemmet og det gør sig også gældende når der er tale om udskiftning af hovedhane. Du kan udskifte blandingsbatterier, vandhaner, radiatorer og toilet, men alt andet der har med rør og vand at gøre, skal udføres at en autoriseret VVS’er. Det er både gældende for arbejde der udføres indendørs og udendørs. Hvis du har brug for rådgivning omkring din hovedhane eller har brug for at få hovedhanen udskiftet, så skal du kontakte din lokale VVS’er og tage en snak om muligheder og pris for at opgaven udføres med den fornødne hjælp og ekspertise.

Hvad koster det at få udskiftet hovedhanen?

Det er svært at komme med et helt konkret bud i forhold til hvad det vil koste at få udskiftet din hovedhane. Afhængigt af hvor den er placeret, og hvilketarbejde der skal udføres i forbindelse med, kan prisen variere. For at spare flest mulige penge, er det en god ide at kontakte forskellige firmaer der kan udføre opgaven. Ved at indhente flere tilbud på samme ydelse, kan du vælge den billigste, eller vælge det firma der kan tilbyde de bedste betingelser, eventuelt også i forhold til hvornår de har mulighed for at udføre opgaven for dig.