Udskiftning af vandrør pris

De rør, som leder rent vand frem til aftapningsstederne i dit hjem, kaldes for vandrør. Vandrør er derfor nødvendige for, at du kan have adgang til rent og friskt vand i dit hjem. Desværre holder vandrør ikke for evigt. Derfor skal rørene engang imellem udskiftes, så du hele tiden er sikret ren vand af høj kvalitet.

Hvad koster en udskiftning af vandrør?

Prisen på en udskiftning af vandrør afhænger af opgavens karakter. Prisen kommer derfor helt an på, hvor stor en del af vandrørene, der skal udskiftes. Hvis vandrørene skal udskiftes, fordi de er blevet beskadiget, kommer prisen også helt an på, hvor stor skaden er. Derfor er der altid en god idé, at du jævnligt holder øje med, om vandrørene er tætte i din bolig.

Derfor bør du tjekke om dine vandrør er utætte

Som nævnt, er det en god idé at tjekke dine vandrør løbende. Hvis de så bliver beskadiget, kan du nå at opdage skaden inden den får for store følgevirkningerne. Det kan både spare dig for penge på vandregningen. Det skyldes, at utætte vandrør lukker vand ud. Derfor betaler du for vand, som du ikke bruger. En anden god grund er, at hvis du opdager en utæthed tidligt, vil det typisk ikke være lige så dyrt at få repareret skaden.

Sådan tjekker du dine vandrør for utætheder

Du bør undersøge dine rør, og særligt samlingerne, for at se, om der er utætheder. Du bør også holde øje med vandtrykket i dine vandhaner. Hvis trykket pludselig falder, kan det skyldes at der er opstået en utæthed. Du kan også slukke for alle vandinstallationerne i dit hjem. Hvis du kan se, at din vandmåler alligevel fortsætter, er der muligvis en lækage på rørene.

Tegn på, at dine vandrør er utætte

Hvis dine vandrør er utætte, vil det også begynde at blive synligt i dit hjem. Blandt andet vil der typisk opstå fugtpletter på loftet på de nederste etager. Derudover vil du også opleve, at der begynder at ophobe sig fugt i dine trækonstruktioner. Malingen i hjemmet vil også tit begynde at enten afskalle eller blive misfarvet. Men den største indikation af alle er nok, at du vil få en meget høj vandregning. Hvis du derfor oplever en atypisk høj vandregning, er der god grund til at tjekke dine vandrør en ekstra gang.

Hvor bliver vandrør utætte?

Der kan være flere forskellige grunde til, at vandrør bliver utætte. Det kan både være fordi, at rørene er blevet for gamle, eller det kan skyldes en forkert konstruktion. Utætheden kan også skyldes frost.