Udskiftning af vandledning pris

Vandledninger skal jævnligt udskiftes. Det skyldes, at ledningerne bliver slidt, når de har ligget i jorden i årevis. Når vandledningerne bliver slidte, kan det medføre utætheder på ledningen. Utæthederne kan så føre til vandspild. Derudover kan både kalk, jern og mangan sætte spor inden i ledningerne. Det kan gå ud over både kvaliteten og smagen på vandet.

Hvad er prisen for udskiftning af vandledning?

Der er forskellige faktorer, der afgør, hvad en udskiftning af vandledning koster. Blandt andet afhænger prisen af, hvor lang ledningen skal være. Desto længere ledningen er, desto højere pris. En anden faktor er også dimensioneringen af vandledningen. Hvis vandledningen skal være særlig stor, tyk eller noget helt tredje, vil prisen også stige. Derfor er det ikke muligt at give en fast pris på udskiftningen af vandledning. Prisen vil ganske enkelt variere fra opgave til opgave.

Hvordan bliver en vandledning udskiftet?

Typisk vil processen starte med, at vejen, facaderne samt indkørslerne bliver fotoregistreret. På den måde er det nemmere at genetablere områderne senere. Herefter bliver der udgravet prøvehuller, hvor udskiftningen skal findes sted. Hvis der er jordforurening, bliver det dokumenteret. Herefter bliver der sat afspærringer op, hvorefter belægninger på fortove og veje bliver fjernet. Herefter bliver renden til den nye ledning gravet. Når renden er gravet, bliver de nye ledninger svejset sammen. Herefter bliver ledningerne placeret i renden.

Efter udskiftningen

Når de nye vandledninger er blevet placeret i renden, skal ledningen skylles ren. Det er en proces, der i nogle tilfælde kan tage op til flere uger. Det skyldes, at vandkvaliteten i de nye ledninger skal godkendes af et laboratorie. Når alle vandledningerne er blevet skyllet rene, bliver alle stik koblet på ledningerne. Herefter bliver belægningen på veje genetableret. Her vil kommunen ofte vurdere, om vejen trænger til et nyt slidlag. Herefter bliver fortovene genetableret. Her vurderer kommunen også, om fortovsfliserne skal fornyes.

Er der nogle ulemper ved at få udskiftet en vandledning?

Når en vandledning skal udskiftes, skal der ofte bruges store gravemaskiner. Gravemaskinerne kan let være årsag til trafikmæssige gener på den vej, hvor du bor. I de mest grelle tilfælde kan det være nødvendigt at lukke hele vejen ned. Ligesådan kan det også være nødvendigt at lukke for vandet midlertidigt. Dog er generne et nødvendigt onde for, at du igen kan få drikkevand af høj kvalitet. De fleste VVS-firmaer vil altid tilstræbe at gøre processen så hurtig og nem for dig som mulig. Blandt andet ved at foretage det meste af arbejdet, mens du selv er afsted på job.